O tym czym są sirtuiny i jaką odgrywają rolę napisałam tu. A jak komponować posiłki, aby wpływały na wzrost aktywności sitruin? Dieta SIRT skupia się na dostarczaniu organizmowi produktów, dzięki którym będzie on w stanie zwiększyć aktywność i prozdrowotne działanie sirtuin. Jakie
Czytaj więcej

Sirtuiny- czym tak właściwie są? To rodzina siedmiu enzymów (sirtuina 1-7), które uczestniczą w modyfikacji białek, a przez to w regulowaniu wielu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie ludzkim. Aktywność wszystkich z nich jest uzależniona od dostępności dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). Po raz pierwszy
Czytaj więcej