Sirtuiny- czym tak właściwie są? To rodzina siedmiu enzymów (sirtuina 1-7), które uczestniczą w modyfikacji białek, a przez to w regulowaniu wielu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie ludzkim. Aktywność wszystkich z nich jest uzależniona od dostępności dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). Po raz pierwszy
Czytaj więcej