Czy istnieje dieta opóźniająca starzenie? Jakie procesy w organizmie sprawiają że się starzejemy? Na proces starzenia bardzo mocny wpływ mają produkty AGE, czyli produkty końcowe glikacji. Wiemy, że powodują one destrukcję wielu struktur komórkowych przez indukowanie stresu oksydacyjnego i zjawiska gliko- oraz
Czytaj więcej

O tym czym są sirtuiny i jaką odgrywają rolę napisałam tu. A jak komponować posiłki, aby wpływały na wzrost aktywności sitruin? Dieta SIRT skupia się na dostarczaniu organizmowi produktów, dzięki którym będzie on w stanie zwiększyć aktywność i prozdrowotne działanie sirtuin. Jakie
Czytaj więcej