Nowe, inspirujące i zmieniające życie Warsztaty z Life Coachem

Na każdym warsztacie odbędzie się losowanie nagród:

1 bezpłatna sesja coachingowa z Life Coachem oraz

1 pomiar składu ciała na medycznym segmentowym analitorze wraz z interpretacją dietetyka.

Zapraszamy!

 1. Warsztat:  JAK WSPIERAĆ SWOJE CELE, PLANY I MARZENIA.
 • Jak żyć, aby czuć pełnię własnego istnienia, myślenia, działania, budowania relacji z innymi ?
 • Jak w zgodzie z sobą i innymi realizować swoje cele, jak podążać za własnymi marzeniami i skutecznie je realizować? 
 • Jak znaleźć równowagę pomiędzy tym, co moje własne, a tym co dookoła mnie?

Zapraszamy na warsztat, który pomoże Ci poznać sposoby budowania własnego, harmonijnego stylu życia. Wskażemy  jak dotrzeć do rozpoznania nawyków, wzorców, które utrudniają realizację własnych zamierzeń, planów. Stworzymy wizje obraz takiego stylu życia, który  pozwoli Ci na  pełniejsze wyrażanie siebie oraz swojej unikatowości.

Podczas warsztatu poznasz:

 • Narzędzia coachingowe pomocne w pracy nas sobą.
 • Rozpoznasz i precyzyjnie określisz miejsce, do którego chcesz zmierzać.
 • Określisz co pomaga, co przeszkadza w realizacji planów- określisz  sojuszników i ukrytych wrogów w działaniu.
 • Zaplanujesz swój plan działania.

Poczujesz inspirujący wpływ grupy. Warsztat prowadzony  jest metodami kreatywnymi, opartymi na coachingu, myśleniu  i działaniu systemowym  które uruchamiają nasz potencjał ku zmianie, inicjują ruch ku realizacji swoich celów, marzeń i pragnień. Pomagają w byciu sobą.

Prowadzący: Anna Staszek

Czas trwania:  3 godziny zegarowe, w tym  zapewniamy: napoje;  wegańską przekąskę oraz materiały szkoleniowe.

Cena 150 PLN

Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 pln na konto

35 1140 2004 0000 3302 3657 7930  Akademia Zdrowego Żywienia

( NAJLEPIEJ DWA TYGODNIE PRZED WARSZTATAMI)

W przypadku rezygnacji na 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia warszatu zaliczka nie ulega zwrotowi.

DATY:

14.09 ( środa )

24.09 ( sobota )

ZAPISY: info@akademiazz.pl

 

2. Warsztat: BUDOWANIE SATYSFAKCJI W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM.

 • Czym jest dla mnie satysfakcja życiowa ? Co zbliża  a co oddala mnie od niej ?
 • Jak wpływam na poziom satysfakcji w moim życiu ?
 • Jakie postawy, zachowania, kroki budują moje szczęście?
 • Jak pielęgnować i utrzymywać poziom satysfakcji w moim życiu.

Wszyscy jesteśmy stworzeni do satysfakcjonującego, szczęśliwego życia. Nasza natura zawiera potencjał, który wymaga urzeczywistnienia w każdej ze sfer: materialnej, relacyjnej, zawodowej, emocjonalnej a nawet duchowej. Często jednak na drodze do celu pojawiają się przeszkody, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Sabotujemy rozpoczęte zmiany lub nie kończymy realizacji rozpoczętych celów. Wracamy do punktu, w którym zaczynaliśmy proces zmiany.

Zapraszamy  Cię do udziału w warsztacie podczas, którego :

 • Zdiagnozujesz swój poziom optymizmu, pesymizmu jako postawy życiowej.
 • Rozpoznasz źródła oporu w budowaniu satysfakcji życiowej.
 • Odnajdziesz sposoby wzmacniania i tworzenia satysfakcji.
 • Poznasz narzędzia, pomocne w radzeniu sobie z oporem w sytuacji zmiany.
 • Poczujesz wzajemną inspirację i wpływ grupy.

Warsztat prowadzony  jest metodami kreatywnymi, opartymi na coachingu, myśleniu  i działaniu systemowym  które uruchamiają nasz potencjał ku zmianie, inicjują ruch ku realizacji swoich celów, marzeń i pragnień. Pomaga w byciu sobą.

Prowadzący: Anna Staszek 

Czas trwania:  3 godziny zegarowe, w tym  zapewniamy: napoje;  wegańską przekąskę oraz materiały szkoleniowe.

Cena 150 PLN

Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 pln na konto:

35 1140 2004 0000 3302 3657 7930  Akademia Zdrowego Żywienia

( NAJLEPIEJ DWA TYGODNIE PRZED WARSZTATAMI)

W przypadku rezygnacji na 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia warszatu zaliczka nie ulega zwrotowi.

DATY:

5.10 (środa)

22.10 (sobota)

ZAPISY: info@akademiazz.pl

3. LIFE WORK BALANCE – ZABDAJ O SWOJĄ ENERGIĘ ŻYCIOWĄ

 • Czym jest Równowaga Życiowa wg Paula Wilsona. Elementy filozofii i praktyki LWB.
 • Diagnoza własnego stanu energii i równowagi Życiowej.
 • Sposoby dbania, pielęgnowania swojego potencjału życiowego.
 • Wyznaczanie i utrzymywanie  wybranego, adekwatnego kierunku w  procesie zmiany.

Z obserwacji, badań i doświadczeń wynika że zachowań zasad Work Life Balance decyduje o właściwej efektywności, zadowoleniu z siebie i otaczającego nas świata. Dodatkowo refleksyjność w tej dziedzinie przekłada się  na lepsze funkcjonowanie we wszystkich możliwych sferach własnego życia. Budzi się   w Tobie poczucie konstruktywnego, wpływu na siebie, świat oraz wnoszenie pozytywnej zmiany w świat.

Podczas  warsztatu:

 • Zdiagnozujesz stan swojej równowagi wewnętrznej.
 • Odkryjesz mocne i słabe punkty swojego funkcjonowania.
 • Poznasz sposoby zwiększania tego, co dobre i konstruktywne w Tobie oraz metody neutralizowania słabych stron.

Zbudujesz automotywację i poznasz techniki wspierania i utrzymywania zmiany w sobie. Warsztat prowadzony  jest metodami kreatywnymi, opartymi na coachingu, myśleniu  i działaniu systemowym  które uruchamiają nasz potencjał ku zmianie, inicjują ruch ku realizacji swoich celów, marzeń i pragnień. Pomaga w byciu sobą.

Prowadzący: Anna Staszek 

Czas trwania:  3 godziny zegarowe, w tym  zapewniamy: napoje;  wegańską przekąskę oraz materiały szkoleniowe.

Cena 150 PLN

Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 pln na konto:

35 1140 2004 0000 3302 3657 7930  Akademia Zdrowego Żywienia

( NAJLEPIEJ DWA TYGODNIE PRZED WARSZTATAMI)

W przypadku rezygnacji na 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia warszatu zaliczka nie ulega zwrotowi.

DATY:

9.11 (środa),

 26.11 (sobota )

 ZAPISY: info@akademiazz.pl

Leave a Comment