ula mijakoska

Kurs DIET COACHING edycja Wrocław

Półroczny kurs DIET COACHINGjedyny certyfikowany przez Izbę Coachingu– edycja we WROCŁAWIU! 

Ilość miejsc: 10

ZAPISY 692 300 830

CEL: zdobywanie umiejętności i kompetencji coachingowych, wykorzystywanie narzędzi coachingowych, służących do zmiany zachowań i nawyków związanych ze stylem życia, budowanie relacji z klientem. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracy diet coacha.

DLA KOGO: osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy na temat świadomego rozwoju i pozytywnej zmiany stylu życia, dietetycy, trenerzy personalni, kosmetolodzy i wszyscy którzy chcą pomagać innym zmienić swoje życie na zdrowsze lub sami chcą je zmienić.

CZAS TRWANIA:  6 miesięcy

Program 96h warsztatów; Superwizje indywidualne – 4h; Superwizje grupowe; Sesje obserwowane; Trening zadaniowy – 27h

FORMA: warsztaty, dwudniowe zjazdy: sobota i niedziela raz w miesiącu

KOSZT: bez zakwaterowania i utrzymania: 4500 zł przy jednorazowej wpłacie lub 4800 zł przy wyborze opłaty ratalnej (sześć rat po 800 zł)

Cena obejmuje: całość szkolenia, materiały szkoleniowe, narzędzia szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

PROWADZĄCA: Urszula Mijakoska, pierwszy Diet Coach w Polsce, autorka akredytowanego programu Diet Coaching, autorka książek

ula mijakoska      http://www.swiadomyrozwoj.pl/

 

TERMINY ZJAZDÓW – UWAGA ZMIANA TERMINÓW

I zjazd      20 – 21.02.2016 Moduł I – Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu Diet Coachingu

II zjazd     12 – 13.03.2016 Moduł II – Proces i modele zmiany w Diet Coachingu

III zjazd    9 – 10.04.2016 Moduł III – Projektowanie i realizacja procesu Diet Coachingu

IV zjazd    21 – 22.05.2016 Moduł IV – Motywacja i przekonania w procesie Diet Coachingu

V zjazd     11 – 12.06.2016 Moduł V – Rola decyzji i odpowiedzialności w procesie Diet Coachingu

VI zjazd    2 – 3.07.2016 Moduł VI – dzień 1: wyzwania w Diet Coachingu; dzień 2: egzamin i podsumowanie kursu

Kurs Diet Coachingu trwa 127 h = 96h warsztaty + 4h superwizji + 27h trening zadaniowy

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu. W soboty kurs trwa od 10.00 do 19.00 a w niedzielę od 9.00 do 18.00.

Cały kurs trwa 6 m-cy.

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA:

Czym jest diet coaching? – definicja

 Odróżnienie coachingu od podobnych rodzajów działalności.

 Kompetencje  i rola diet coacha

 Zasady etyczne w pracy diet coacha

 Korzyści  wynikające z diet coachingu

Diet coaching w aspekcie zdrowego stylu życia

 Czynniki stanowiące podstawę diet coachingu

 Piramida zintegrowanego odżywiania

 Wskazówki dla długoterminowego zmniejszenia wagi

Łączenie pokarmów dla maksymalnej strawności

Stres a odżywianie dla zdrowia

Model diet coachingu

Model uczenia się i rozwoju kompetencji w procesie diet coachingu

Istota  procesu  diet coachingu

Jak określić cel  w diet coachingu

Określanie i wyznaczanie wymiernego celu

Określanie pożądanych rezultatów

Model  biopsychospołeczny

Bariery i opór  na drodze zmiany

Rola i wpływ czynników biopsychospołecznych w trakcie diet coachingu

Tradycyjny  model doradztwa żywieniowego a model diet coachingu

Zależność pomiędzy motywacją wewnętrzną, oporem a zmianą zachowania

Bariery  związane ze zmianą stylu życia

Znaczenie zmiany, zaufanie , gotowość do zmiany

Negatywne myślenie i reakcje emocjonalne

Podejmowanie działań przez klienta

Zmiana myślenia a zmiana postępowania

Strategia oparta na rozwiązaniach

Umiejętność  prowadzenia rozmowy

Narzędzia komunikacyjne niezbędne do budowania kontaktu

Praktyczne nabycie umiejętności budowania kontaktu

Udzielanie informacji zwrotnych

Zadania domowe

Świętowanie osiągnięć

Bycie tu i teraz – trening ważności

Motywowanie klienta  oparte na odpowiedzialności

Podejmowanie decyzji przez klienta

Poziomy słuchania i jego rola w relacji klient- diet coach

Plan działania

Monitorowanie i podsumowywanie działań klienta

Strategie zapobiegające powrotowi do starych nawyków

Emocje– samoświadomość  i nazywanie emocji

Wsparcie klienta w budowaniu i stosowaniu działań wspierających

Rozmowa motywująca a działania oparte na rozwiązaniach

Wyzwania w diet coachingu – sytuacje kryzysowe, trudne

Inne narzędzia pracy diet coacha

Plan sesji diet coachingu

Ankiety i formularze

Wartości, wzorce językowe

Praca z przekonaniami

Mentoring dotyczący odżywiania dla zdrowia

 

ZAPISY 692 300 830

Leave a Comment