z13755065Q

Ratujmy polskie dzieci! Polskie dzieci tyją! Liczba dzieci z nadwagą podwoiła się w ciągu ostatniej dekady

źródło:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13755042,Dzieci_w_Polsce_sa_nieszczesliwe_i_tyja_na_potege_.html#MT
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie – wynika z najnowszego raportu organizacji UNICEF. W ciągu dekady w Polsce liczba dzieci z nadwagą się podwoiła. Do tego dzieci są niezadowolone z życia. Pod tym względem Polska plasuje się na 28. miejscu z 29 przebadanych państw.

W Polsce aż 17 proc. dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat ma nadwagę. To dwukrotne więcej niż dwa lata temu – wynika z opracowanego przez UNICEF raportu “Warunki i jakość życia w państwach rozwiniętych”. Tak duży wzrost tego współczynnika nie wystąpił w żadnym innym z 29 przebadanych przez UNICEF państw. – Daleko nam jeszcze do Stanów Zjednoczonych, gdzie blisko 30 proc. dzieci ma nadwagę, ale też do Holandii, gdzie problemy z wagą ma tylko około 8 proc. dzieci – mówi Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska.

z13755065Q

Dzieci w Polsce bardzo szybko tyją. Fot. UNICEF

Wynika to ze zmiany stylu życia polskich dzieci. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poziomy otyłości sięgają powyżej 10 proc. we wszystkich krajach oprócz Danii, Holandii i Szwajcarii. Natomiast jedynie Kanada, Grecja i Stany Zjednoczone odnotowują poziomy otyłości wśród dzieci wyższe niż 20 proc.

Dzieci tyją, ale lepiej się uczą i rzadziej wdają w bójki

Jednak wiele elementów stylu życia zmieniła się na lepsze. Dzieci w Polsce rzadziej sięgają po papierosy (miejsce 16.), alkohol (miejsce 17.) czy narkotyki (miejsce 15.). Co więcej, dzieci zaczęły lepiej i chętniej się uczyć – pod tym względem Polska wypadła wyjątkowo dobrze. Dzieci są też znacznie mniej agresywne (coraz rzadziej wdają się w bójki) – w przeciwieństwie do młodych Hiszpanów, którzy w tej kategorii spadli na ostatnie miejsce rankingu UNICEF.

z13755021Q

Polskie dzieci coraz mniej chętnie wdają się w bójki. Fot. UNICEF

Ogólny wniosek płynący z raportu jest jednak dosyć rozczarowujący. Okazuje się, że Polska zajmuje dopiero 21. miejsce w rankingu dotyczącym warunków i jakości życia dzieci spośród 29 krajów objętych badaniem. To spadek o 3 miejsca w rankingu w porównaniu z raportem opracowanym na początku dekady. Liderami są Holandia oraz cztery kraje nordyckie, tj. Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja. Najgorzej wypadły Łotwa, Litwa, Rumunia oraz jeden z najzamożniejszych krajów – Stany Zjednoczone.

Z pięciu przeanalizowanych przez UNICEF kategorii najniżej zostały ocenione w Polsce warunki mieszkaniowe, zanieczyszczenie środowiska oraz warunki materialne. Najwyżej – edukacja. Pozostałe obszary brane pod uwagę w zestawieniu to: zdrowie i bezpieczeństwo, zachowania prozdrowotne i zachowania ryzykowne.

Dzieci czują się nieszczęśliwe

Polska wypadła szczególnie źle w badaniu samopoczucia dzieci. – W Polsce około 80 proc. dzieci zadeklarowało wysoką satysfakcję z życia, co i tak na tle Europy stawia nas na przedostatnim miejscu – mówi Ewa Falkowska z UNICEF. Na ostatnim pod tym względem miejscu są dzieci w Rumunii. Tam zadowolenie z życia zadeklarowało 75 proc. pytanych małoletnich.

Świetnym samopoczuciem cieszą się natomiast dzieci w Holandii, Islandii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Belgii, Norwegii, Szwajcarii i Estonii. UNICEF podkreśla ewidentny brak związku między dochodem na głowę mieszkańca a samopoczuciem dzieci. Zwraca również uwagę na fakt, że niska pozycja Polski może wynikać z wyjątkowo wysokich ocen wystawianych przez dzieci w innych krajach.

Leave a Comment